ietthavavrosor - dry my eyes so you won't know, dry my eyes so i won't show

dry my eyes so you won't know, dry my eyes so i won't show

publicerat: | Kategori: musik för överlevnad
 
 
ska analysera en video på engelskan, ska även lyckas överleva
- det är problemet